Barnmorskemottagning i Malmö

Barnmorskemottagningar spelar en central roll i den svenska mödrahälsovården och finns tillgängliga för alla gravida kvinnor. I Malmö, finns det ett antal barnmorskemottagningar, ibland kallade Mödravårdscentraler (MVC), som erbjuder tjänster före, under och efter graviditet för att säkerställa kvinnans hälsa och välstånd samt barnets välbefinnande.

Tjänster som erbjuds av barnmorskemottagningar i Malmö:

 • Graviditetskontroller: Regelbundna check-ups för att övervaka hälsan hos den blivande mamman och fostrets utveckling.
 • Förlossningsförberedelse: Information och stöd kring förlossningen inklusive förlossningsplaner och smärtlindringsmetoder.
 • Föräldrautbildning: Klasser för blivande föräldrar som hanterar ämnen som förlossning, amning och föräldraskap.
 • Stöd under förlossning: Barnmorskor på förlossningsavdelningar ger stöd och vård under hela förlossningsprocessen.
 • Eftervård: Stöd efter barnets födelse med kontroller av moderns hälsa och hjälp med amning och omställningen till föräldraskap.
 • Preventivmedelsrådgivning: Information och utskrivning av preventivmedel.
 • Gynekologisk cellprovtagning: Regelmässiga cellprovtagningar för att förebygga livmoderhalscancer.

Att använda MVC-tjänster i Malmö:

 • Registrering: Gravida kvinnor kan själva välja vilken barnmorskemottagning de vill besöka. Oftast tar man kontakt med MVC så fort man vet om sin graviditet för att registrera sig och boka ett första besök.
 • Personlig barnmorska: Under graviditeten har man vanligtvis en personlig barnmorska som följer en genom hela graviditeten och ibland även efter födseln.
 • Journalföring: Digitala vårdjournaler används för att följa kvinnans hälsa och graviditetens gång. Detta underlättar för samverkan mellan olika vårdgivare.

Samverkan med andra vårdgivare:

 • Samverkan med sjukhus: Barnmorskemottagningarna i Malmö har ofta en nära samverkan med sjukhusens förlossnings- och BB-avdelningar.
 • Privata och offentliga alternativ: Det finns både offentliga och privata MVC:er som kan väljas baserat på personliga preferenser och behov.

Kvaliteten på barnmorskor i Malmö:

 • Utbildning: Svenska barnmorskor har genomgått en högskoleutbildning som specialiserat dem inom mödra- och förlossningsvård samt kvinnors hälsa.
 • Legitimation: De är legitimerade vårdgivare med rätt att självständigt utföra sitt arbete under ansvar.

Att söka stöd hos en barnmorskemottagning är kostnadsfritt för gravida kvinnor i Sverige och ingår i den allmänna sjukvårdsförsäkringen. Kvaliteten på mödravården i Sverige är en av de högsta i världen och bidrar till landets låga mödradödlighet och andra positiva hälsoutfall. Med ett patientcentrerat tillvägagångssätt och ett starkt fokus på förebyggande vård är Malmös barnmorskemottagningar en viktig resurs för att stödja kvinnor under hela graviditeten och tidiga föräldraskapet.