Barnläkare i Malmö

Barnläkare, även kända som pediatriker, är specialister på att diagnostisera och behandla sjukdomar hos spädbarn, barn och ungdomar. I Malmö finns barnläkare både inom offentlig och privat vård, vilket ger familjer tillgång till en rad olika tjänster för att säkerställa hälsa och välbefinnande hos deras barn.

Tjänster som barnläkare i Malmö erbjuder:

 • Rutinmässiga hälsoundersökningar: För att övervaka barnets tillväxt och utveckling.
 • Vaccinationer: Enligt det svenska nationella vaccinationsprogrammet.
 • Akut sjukvård: För behandling av sjukdomar och skador som kräver omedelbar uppmärksamhet.
 • Utvärdering och behandling av långvariga tillstånd: Som astma, diabetes, allergier och eksem.
 • Rådgivning: Till föräldrar om barnets hälsa, näring, träning, beteendemässiga eller sociala frågor.
 • Specialiserad omsorg: För barn med särskilda vårdbehov, inklusive referenser till barnspecialister vid behov.

Att söka vård hos barnläkare i Malmö:

 • Hänvisning via BVC eller vårdcentral: För de flesta fall där barn behöver specialistvård från en barnläkare kan man behöva en remiss från barnets BVC eller familjens vårdcentral.
 • Egenremiss: Vissa privata kliniker kan också tillåta egenremisser, där vårdnadshavare direkt kan ta kontakt med en barnläkare eller barnspecialist.
 • Akuta fall: Vid akuta sjukdomsfall kan man vända sig direkt till närmaste sjukhus med en barnakutmottagning.

Hitta en barnläkare i Malmö:

 • Sjukhus: Universitetssjukhuset i Malmö, en del av Skånes universitetssjukhus (SUS), erbjuder pediatrisk vård och har specialister tillgängliga för ett brett spektrum av barnmedicinska områden.
 • Privata mottagningar: Det finns även privata barnläkarmottagningar som erbjuder olika pediatriska tjänster.
 • Digitala tjänster: Vård kan ibland erbjudas via digitala vårdtjänster där man kan få en konsultation online.

Barnläkarna i Malmö är ofta knutna till nätverk där det även ingår andra specialiserade yrkesgrupper såsom logopeder, sjukgymnaster och psykologer, som tillsammans arbetar för att ge en holistisk vårdapproach för barn med särskilda behov.

Kvaliteten på barnläkare i Malmö:

 • Legitimation: Alla barnläkare i Sverige är legitimerade av Socialstyrelsen och har genomgått omfattande utbildning inom pediatrik.
 • Fortsatt utbildning: För att vara uppdaterade på ny forskning och behandlingsmetoder deltar barnläkare i fortbildning och utvecklingsarbete.

För föräldrar som söker vård för sina barn, garanterar den svenska sjukvården och i synnerhet barnsjukvården i Malmö, en hög standard av vård med tillgång till både offentliga och privata vårdgivare. Barnläkarna arbetar ofta i team tillsammans med andra sjukvårdspersonal för att ge ett omfattande och multidisciplinärt stöd.