Barnavårdscentraler i Malmö

Barnavårdscentraler (BVC) är en grundläggande del av det svenska barnhälsovårdssystemet och erbjuder regelbunden hälsokontroll och stöd för barn från nyfödda upp till skolåldern. I Malmö finns ett nätverk av BVC-kliniker som är placerade i olika delar av staden för att tillhandahålla tjänster nära till familjens bostadsområde.

Tjänster som erbjuds av BVC i Malmö:

 1. Hälsokontroller: Regelbundna hälsoundersökningar och mätningar av barnets tillväxt och utveckling.
 2. Vaccinationer: Enligt det svenska nationella vaccinationsprogrammet.
 3. Rådgivning: Stöd och rådgivning till föräldrar angående barns hälsa, amning, mat, sömn och allmän utveckling.
 4. Stödgrupper: Ibland erbjuds också möjlighet till att deltaga i föräldragrupper där man kan få stöd och utbyta erfarenheter med andra föräldrar.
 5. Språk- och talutveckling: Tjänster för att följa och stödja barnets språk- och talutveckling.
 6. Psykologstöd: Ibland erbjuds även samtalstjänster med barnpsykolog för familjer som behöver extra stöd.

Att Använda BVC-tjänster i Malmö:

 • Registrering: Det är vanligt att nyblivna föräldrar automatiskt blir kontaktade av den BVC som är kopplad till den adress där man är folkbokförd. Annars kan man själv kontakta närmaste BVC för att registrera sitt barn.
 • Bokning: Besök på BVC ska för det mesta bokas i förväg. Vissa BVC kan ha öppna mottagningar under vissa tider.
 • Personal: BVC-personalen består ofta av barnsjuksköterskor som är specialutbildade i barnhälsovård, men det kan även ingå barnläkare och annan medicinsk personal.

Samarbete med andra vårdinstanser:

BVC i Malmö arbetar nära förskolor, skolor och andra vårdinrättningar, som till exempel barnmottagningar på sjukhus, för att erbjuda en kontinuerlig vårdkedja för barn och deras familjer. Kommunikationen mellan dessa instanser är viktig, särskilt om ett barn har speciella hälsobehov eller när det uppstår hälsofrågor som kräver specialistbehandling.

Digitala Tjänster:

 • E-tjänster: Många BVC i Malmö erbjuder digitala tjänster som möjliggör vårdkontakter online, till exempel för rådgivning via video eller chatt och för att boka eller omboka tider.
 • Information: På vissa BVC:s webbplatser finns ofta värdefull information och resurser för föräldrar.

Kvalitet och Tillgänglighet:

 • Tillgänglighet: BVC-tjänsterna är oftast kostnadsfria och tillgängliga för alla barn bosatta i Sverige.
 • Kvalitetssäkring: Barnavårdscentralerna i Sverige är föremål för noggranna kvalitetskontroller och följer nationella riktlinjer och rekommendationer.

Föräldrar och vårdnadshavare i Malmö uppmuntras att utnyttja dessa resurser för att säkerställa att deras barn får en god start i livet med bästa möjliga hälsa och utveckling. Barnavårdscentralerna är en trygg punkt för föräldrar att få stöd och rådgivning under barnets första viktiga år.