Försäkringsbolag i Malmö

Ett försäkringsbolag tar över risken för vissa händelser