Väster

Väster i Malmö

Stadsområdet Väster omfattar stadsdelarna Hyllie och Limhamn-Bunkeflo.

Hyllie är framför allt en stadsdel med bostadsbebyggelse och handelscenter, och på senare tid har Hyllie blivit ett eget centrumområde i Malmö. Limhamn-Bunkeflo har två ansikten. Stadsdelen består till hälften av tätortsbebyggelse och till hälften av jordbruksmark.

Hyllie är en stadsdel med många intressanta byggnadsprojekt. En del är färdigställda, såsom station Hyllie, från vilken det bara tar cirka 12 minuter att resa till Kastrups flygplats i Danmark, köpcentret Emporia, som för övrigt är det största i Skandinavien, samt Malmö Arena.

Limhamn är en stadsdel belägen längst i väster i Malmö, vid Öresund. Stadsdelen var tidigare ett område där fiske och industri var i fokus, men idag är Limhamn ett välmående bostadsområde med framför allt villabebyggelse.

Historiskt sett har Limhamn framför allt varit känt för sitt kalkbruk. Man började bryta kalk i området så tidigt som år 1622 då en grupp holländare av den dåvarande (danske) kungen Kristian IV fick tillstånd att anlägga ett kalkbruk. Under 1800-talet började fisket att få en större roll och det var i samband med fiskets expansion som många av de idag så karakteristiska ”gatehusen” anlades.

Visa karta
Limhamn - Bunkeflo

Limhamn - Bunkeflo

Hyllie

Hyllie