Söder

Söder i Malmö

Stadsområde Söder i Malmö omfattar stadsdelarna Oxie och Fosie.

Fosie räknas normalt som en stadsdel tillhörande tätorten Malmö medan Oxie framför allt betraktas som en förort.

Oxie ligger vid E65 söder om Malmö och har en egen järnvägsstation för pendeltåg. Denna förort har framför allt villabebyggelse. Omkring centrala Oxie ligger ett antal populära golfklubbar såsom Rönnebäcks Golfklubb och Sofiedals Golfklubb. Fosie är i huvudsak en stadsdel med bostadsbebyggelse men även ett antal industrier finns i stadsdelen.

Vissa områden i stadsdelen består av flerbostadshus från 1960-talet, men här finns också områden med äldre villor. De huvudsakliga delområdena i Fosie är Austenborg, Heleneholm och Nydala.

Visa karta
Fosie

Fosie

Oxie