Öster

Öster i Malmö

Stadsområde Öster omfattar stadsdelarna Rosengård och Husie.

Båda stadsdelar är ganska nya, även om Husie som socken har många hundra års historia. Husie består i huvudsak av bostadsbebyggelse där ungefär hälften av befolkningen bor i villor medan den andra hälften bor i flerbostadshus.

Utvecklingen av stadsdelen är prioriterad och det finns planer på stora nyexploateringar. Husie är bland annat hem för trav- och galoppbanan Jägersro. Rosengård är Malmös smältdegel där nationaliteter från världens alla hörn finns representerade. Det sägs att det finns över 50 olika språkgrupper i Rosengård och närmare 90% av invånarna har utländsk bakgrund.

Det finns fem huvudsakliga områden i Rosengård, nämligen Apelgården, Herrgården, Kryddgården, Törnrosen och Örtagården.

Visa karta
Rosengård

Rosengård

Husie

Husie