Malmö Stad

Malmö Stad är namnet på det administrativa området Malmö kommun som inkluderar Malmö som centralort med dess fem stadsområden (Norr, Söder, Väster, Öster samt Innerstaden). Om man i stället tittar på socknar omfattar området socknarna Bunkeflo, Glostorp, Fosie, Husie, Hyllie, Oxie, Lockarp, Södra Sallerup, Västra Klagstorp, Tygelsjö och Västra Skrävlinge.

Malmö Stad ingår i vad man brukar kalla för Stor-Malmö, som är ett storstadsområde i SCB:s terminologi. I allmänna val är Malmö Stad en egen valkrets.

Kommunförvaltningen för Malmö Stad hittar du på adressen August Palms Plats 1. Det är här du hittar Stadshuset. Flera av de viktigare administrationerna ligger i direkt anslutning till denna adress. Det gäller till exempel Stadsbyggnadskontoret och Näringslivskontoret.

Malmö Stads kundservice

Malmö Stad har en kundservice som både hjälper till med frågor och svar kring exempelvis parkering, lekplatser, gator och cykelbanor samt tar emot synpunkter från allmänheten.

Telefonnumret är 040-344500.

Här nedan hittar du adressuppgifter och telefonnummer till viktiga funktioner i Malmö Stad. Med kartorna nedan kan du se var stadshuset och andra administrativa delar i Malmö Stad är belägna i staden.