Tippen.nu
Hjälp till tippen Vi kör till återvinningen i Malmö området

Allt om Malmö

Malmö Stad är den kommun som omsluter Malmö och vissa av stadens förorter.

Folkmängden uppgick 2013 till ungefär 313 000 invånare. Centralorten Malmö har cirka 270 000 invånare medan ”Stormalmö” har omkring 680 000 invånare.

Malmö Stad är ett administrativt område som omfattar de elva historiska socknarna Bunkeflo, Fosie, Glostorp, Hyllie, Husie, Oxie, Lockarp, Södra Sallerup, Västra Klagstorp, Tygelsjö och Västra Skrävlinge. Dessa socknar fick år 1872 status som landskommuner och sedan har respektive landskommun genom åren uppgått i tidigare Malmö kommun (nuvarande Malmö Stad).

Korta fakta om Malmö Stad

Folkmängd: 313 000 (2013)
Yta: 158,39 kvadrat km
Genomsnittsålder: 36 år (för riket: 41 år)
Eftergymnasial utbildning: 46% i åldersgruppen 25-64 år (för riket: 40%)

Näringsliv

Malmö Stad har närmare 19 000 anställda, vilket gör kommunen till den största arbetsgivaren i staden. Skåne Läns Landsting är den näst största arbetsgivaren. På tredje plats återfinns Malmös största privata arbetsgivare, som är Skanska Sverige AB. Posten, Samhall, Academic Work, ISS Facility Services och Manpower är de övriga privata arbetsgivarna på listan över de tio största arbetsgivarna i Malmö.

Stadsområden och stadsdelar

Fram till den 30 juni 2013 var Malmö indelat i tio stadsdelar. Numera är Malmö i stället indelat i fem så kallade stadsområden. Dessa är, i ordning med avseende på folkmängd, Väster, Innerstaden, Norr, Söder och Öster.

Stadsområde Väster omfattar stadsdelarna Limhamn-Bunkeflo och Hyllie. Innerstaden består av stadsdelarna Västra Innerstaden och Södra Innerstaden. Norr omfattar Kirseberg samt Centrum. Söder inkluderar Oxie och Fosie. Öster omfattar stadsdelarna Rosengård och Husie.

Anledningen till att man i Malmö Stad frångick den tidigare ordningen med stadsdelar var tredelad. Det handlade för det första om en önskan att utveckla kvaliteten i verksamheter inom vård och omsorg, kultur och fritid samt individ och familj, för det andra om en önskan om att få en bättre socioekonomisk och demografisk balans, och för det tredje om en idé om att en ny administrativ indelning av staden skulle kunna ge en bättre dialog mellan invånare och förtroendevalda i syfte att stärka demokratin.

Politik

Politiken i Malmö har i regel varit dominerad av Socialdemokraterna genom åren. Sedan 1961 är det bara två mandatperioder då Socialdemokraterna inte har suttit vid makten. Antalet kommunalråd är idag tolv stycken, varav det är nio som har beredningsansvar inom ett visst verksamhetsområde. Med den nya organisationen från 2013 finns idag åtta verksamhetsområden, nämligen Finans, Skola, Boende och infrastruktur, Socialtjänst, vård och omsorg, Arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning, Framtidens trafik, Konsument, stadsekologi och utveckling, samt Jämställdhet, kultur och fritid.

Trafik

I Malmö Stad med omnejd, och även i Skåne som helhet, är det trafikhuvudmannen Skånetrafiken som ansvarar för att planera och beställa kollektivtrafiken. Trafiken utförs av entreprenörer såsom till exempel Öresundstrafiken (bland annat tågen över Öresundsbron) och Nobina (busstrafiken i Malmö).

Badstränder

Parker

Stadsområden

Torg

Flygplatser

Information om Malmö

Karta

Malmö Nyheter

Övrigt

Sevärdheter

Skolor

Väderprognos

Malmö Stad
August Palms Plats 1, 205 80, Malmö
0 recensioner